EUR/USD sätter nya nästan tvååriga bottennivåer, eftersom marknaderna följer konflikten mellan Ryssland och Ukraina

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Nyheter om Ukraina

Kriget i Ukraina har gått in på sin sjunde dag och Rysslands offensiv tycks ha intensifierats, vilket håller marknaden på helspänn.

De två sidorna hade förhandlingar på måndagen, som inte gav något större genombrott. Den ryska nyhetsbyrån TASS rapporterade i går att Ukraina och Ryssland väntas hålla ytterligare en förhandlingsrunda i dag [2]. Interfax citerar dock i dag en källa som säger att det är mer troligt att detta kommer att ske i slutet av veckan [2].

Under de senaste dagarna har vi sett att allt fler västerländska företag bryter banden med Ryssland, med ExxonMobil som det senaste energibolaget att göra det. Företaget meddelade att det kommer att upphöra med driften av Shakalin-1-projektet i Ryssland och att det inte kommer att göra några nya investeringar i landet. [3]

Powell vittnesmål

Fed-chefen vittnar i dag inför Financial Services i det amerikanska representanthuset och på torsdag återvänder han till Capitolium för att vittna inför Banking, Housing, and Urban Affairs Committee i senaten.

Investerarna kommer att leta efter mer information om Feds avsikter att strama åt penningpolitiken inför det penningpolitiska beslutet den 16 mars. Centralbanken har pekat på en höjning i mars, men marknaderna har tonat ner tidigare aggressiva satsningar på en höjning med 50 baspunkter.

I skrivande stund räknar CME:s FedWatch Tool med en höjning med 25 baspunkter denna månad och upp till fem höjningar fram till slutet av året. [4]

Från den ekonomiska kalendern väntas inom kort (10:00) siffror för inflationen i euroområdet, KPI-inflation för februari. Den slutliga KPI-inflationen i januari hade ökat med 5,1 % på årsbasis.

EUR/USD

Trots dessa mindre aggressiva förväntningar stärks US-dollarn idag på grund av risk-off-stämningen kring Ukraina, vilket skickar paret till den lägsta nivån sedan maj 2020, samtidigt som det kör sin fjärde raka förlustvecka. Detta gör den sårbar mot 1,1000, men det kan vara tidigt för en större nedgång bortom den nivån och mot 1,0869.

Ur ett tekniskt perspektiv är nedgången överexponerad och den gemensamma valutan kan hitta en möjlighet att reagera tillbaka mot mitten av 1,1100, men en ihållande förbättring av sentimentet kommer sannolikt att behövas för en större återhämtning mot 1,1280-1,1300.

I vilket fall som helst krävs försiktighet eftersom volatiliteten är hög och bortsett från eventuella geopolitiska nyheter väntar vi oss också Mr Powells vittnesmål

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

2

Hämtad 02 mar 2022 https://tass.com/politics/1414163

3

Hämtad 02 mar 2022 https://interfax.com/newsroom/top-stories/75022/

4

Hämtad 27 maj 2023 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}