EUR/USD blandat efter centralbankernas blixtnedslag

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analys

Både USA:s Federal Reserve och Europeiska centralbanken dämpade sin åtstramningstakt den här veckan, med räntehöjningar på en halv procentenhet vardera, vilket innebär en nedtrappning från en rad överdimensionerade 0,75-procentiga rörelser. Detta åtföljdes dock av hökisk retorik och vägledning som pekar på fler räntehöjningar framöver.

Ordförande Powell sade att banken fortfarande har "en bit kvar " när det gäller räntorna och betonade behovet av att upprätthålla en restriktiv politisk hållning "under en tid ". Dessutom reviderade tjänstemännen upp prognosen för sluträntan och räknar nu med en median på 5,1 % i slutet av 2023. Detta är en betydande höjning jämfört med den tidigare prognosen och innebär ytterligare 75 baspunkters höjningar. [1]

ECB verkade dock vara ännu mer aggressiv och överträffade Fed genom att säga att räntorna kommer att behöva stiga "betydligt i jämn takt ". Detta innebär höjningar "i en takt på 50 baspunkter under en viss tid " enligt Lagarde [2], vilket tyder på potentiellt ytterligare höjningar på 100 baspunkter.

Centralbankens aktivitet skapade volatilitet i EUR/USD, men gav inte mycket till riktning, eftersom marknaderna smälter nyheterna och försöker bedöma trovärdigheten i deras vägledning. Paret löper sin tredje raka lönsamma månad och den senaste beslutsomgången erbjöd inte något som kunde vända den positiva bias, eftersom ECB verkade mer hökaktig och har mer mark att täcka jämfört med sin amerikanska motsvarighet.

I går satte den nya sexmånadershögsta, vilket ger den möjlighet att pressa mot 1,0787, även om ytterligare avancemang mot och bortom 1,0942 har en högre svårighetsgrad.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Å andra sidan har Fed också lovat att fortsätta strama åt, medan den ekonomiska avmattningen kan utlösa riskaversion, vilket skulle vara mer sannolikt att gynna dollarn. Vidare står EUR/USD inför en pushback runt 38,2 % Fibonacci-värdet för nedgången 2021 High/2022 Low. Detta skapar risk för nedåttest av 1,0500, men det krävs en katalysator för att EMA200 (1,0370-60) ska utmanas.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 16 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

2

Hämtad 22 feb 2024 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is221215~197ac630ae.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.