EUR/USD saknar kraft efter måndagens 5-månadershögsta nivå

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analys

Paret nådde fem månadshögsta på måndagen, men upplevde en volatil session då marknaderna funderade över Feds åtstramningsbana och avslutade dagen med förluster. Den amerikanska centralbanken kan ha antytt mindre räntehöjningar framöver, men hökaktiga kommentarer stöttade dollarn.

EUR/USD vacklade återigen vid 1,0500, medan Relative Strength Index (RSI) inte följde prisutvecklingen uppåt. Avvisningen och RSI-divergensen kan leda till ytterligare försvagning och ett brott mot 1,0199-50, även om rörelser under paritet skulle behöva en stark katalysator.

Å andra sidan är EUR/USD uppåt i dag och går mot sin bästa månad för året. De högre topparna håller den på väg mot 1,0609, även om ytterligare avancemang mot och bortom 1,0787 inte ser lätt ut på kort sikt.

Den pågående veckan innehåller många ekonomiska offentliggöranden som kan orsaka volatilitet och bestämma parets väg. Dessa inkluderar inflationsuppdateringar från USA och euroområdet, den amerikanska jobbrapporten och tal av Fed-chefen Powell.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.