EUR/USD nedåt efter inflationsuppgång i USA, eurozonen & inför amerikanska NFPs

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Inflationsökning

De senaste uppgifterna för Feds favoritmått för inflation släpptes på torsdagen och visade en 5,4 % ökning på årsbasis av Core Personal Consumption Expenditures (PCE) i mars, vilket är den högsta nivån sedan april 1983.

Kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland satte press uppåt på de redan höga konsumentpriserna efter pandemin. Detta fick Fed att höja räntan förra månaden, för första gången sedan 2018.

Tidigare idag fick vi en uppdatering från euroområdet, med den preliminära avläsningen av konsumentprisindexet (KPI) för mars. Headline Preliminary CPI klättrade med 7,5 % på årsbasis i mars, jämfört med den slutliga mätningen på 5,9 % på årsbasis i februari.

Europeiska centralbanken (ECB) ligger långt efter sin amerikanska motsvarighet när det gäller normalisering av politiken, men förra månaden meddelade den en snabbare nedtrappning av sin QE, som nu förväntas avslutas under tredje kvartalet - vilket potentiellt öppnar dörren för en räntehöjning inom året.

EUR/USD Analys

Paret föll i torsdags och idag stannar det på bakfoten och förkastar 50 % Fibonacci för 2022 High/Low-fallet. Det återvänder också tillbaka under EMA200 och Relative Strength Index (RSI) korsar under 50-strecket. Dessa faktorer bibehåller den kortsiktiga risken lutande åt nedåt, även om rörelser under 1,0901 sannolikt kommer att kräva en katalysator.

Trots detta försöker den gemensamma valutan för veckovinster tack vare den solida starten och ett nytt test av 1,1150 skulle inte vara överraskande, men vi förblir försiktiga när det gäller dess förmåga att pressa sig till och bortom 1,1233.

Marknaderna väntar nu på den amerikanska jobbrapporten (12:30 GMT), som har potential att öka volatiliteten och påverka parets bana.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}