Ethereum presterar bättre än Bitcoin inför sin ”Merge”

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)
  • ETHUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Ethereum-blockkedjan genomgår en [betydande uppgradering] (https://www.fxcm.com/markets/insights/ethereum-merge-upgrade-scheduled-for-19-september/) från proof-of-work till proof-of-stake. Denna övergång är Ethereums "Merge" och kommer att göra Ethereum mycket grönare. Blockkedjans energiförbrukning kommer att minska med hela 99,95 %

I praktiken kan blockkedjan bli snabbare och billigare. Denna utveckling innebär att Merge lägger grunden för potentiell skalbarhet.

Den kommer troligen att äga rum den 15 september och positiv relativ styrka tyder på att handlare positionerar sig inför detta


Källa: www.tradingview.com

Diagrammet ovan visar veckans relativa styrka (RS) mellan ETHUSD (täljare) och BTCUSD (nämnare). Ethereum presterar bättre än Bitcoin:
1. RS-diagrammets EMA:er korsade bullishly in i veckan som började den 18 juli.
2. Dessutom är RS:s momentum bestämt till ETHUSD:s fördel, med stochastiken placerad i sin övre kvintil (röd pil)
3. Ju längre oscillatorn bibehåller denna position, desto större är sannolikheten att Ethereum kommer att fortsätta sin överprestation av Bitcoin.

Bild av Satheesh Sankaran från Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.