Ethereum i en svår situation när krypto-svårigheterna fortsätter

  • ETHUSD
    (${instrument.percentChange}%)

ETH/USD Analys

Det har hittills varit en tumultartad månad för kryptovärlden, då kryptobörsen FTX nyligen ansökte om konkurs [1], efter sin likviditetskris som chockade branschen. Detta kommer efter ett mycket dåligt år för digitala mynt och relaterade företag, mitt i en skärpning av regelverket och farhågor om branschens hälsa.

ETH/USD tappar nära 30 % av sitt värde i november och befinner sig fortfarande i ett farligt läge, eftersom marknaderna övervakar konsekvenserna av FTX-kollapsen. Det populära altcoinet hade satt upp ett motstånd tidigare under månaden och hade undvikit 2022 års bottennivåer, men denna reaktion visade sig vara kortvarig. Den förblir på defensiven och riskerar nya bottennivåer mot 1K-strecket, även om det kan vara tidigt att tala om ytterligare nedgång som skulle utmana 879,50.

Å andra sidan visade ETH/USD en viss motståndskraft förra veckan och en stängning av helgens gap (vid cirka 1 200) skulle inte vara överraskande. Det skulle dock krävas en betydande förändring i sentimentet för dagliga stängningar över EMA200 (för närvarande vid 1 360-5), vilket skulle pausa nedåtgående bias.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 11 dec 2023 https://twitter.com/FTX_Official/status/1591071832823959552

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.