Elon Musk vänder igen och erbjuder sig att köpa Twitter

  • TSLA.us
    (${instrument.percentChange}%)

Musk-Twitter-sagan

Historien började redan i början av april, när en anmälan till Securities & Exchange Commission (SEC) avslöjade att Musk hade tagit en andel på cirka 9 % i Twitter [1]. Det som följde var - på typiskt Musk-manér - en rad utvecklingar, en mängd kommentarer och en stor medial uppståndelse kring Twitter och huruvida han har för avsikt att köpa företaget.

Han gick sedan vidare med ett bud på att förvärva den sociala nätverksplattformen och de två sidorna kom slutligen överens den 25 april. Enligt avtalet skulle en enhet som är helägd av Elon Musk förvärva Twitter för 54,20 dollar/aktie och göra det privat. [2]

Saker och ting gick dock snabbt åt skogen när en offentlig tvist utbröt om Twitters påståenden om antalet spam/fake-konton på plattformen, och Teslas vd hotade med att dra sig ur. Han meddelade slutligen att han sade upp fusionsavtalet i början av juli och anklagade företaget för flera brott mot bestämmelserna i avtalet. [3]

Twitter svarade snabbt med en stämning för att genomdriva avtalet, i Court of Chancery of the State of Delaware [4], och rättegången väntas börja i mitten av oktober.

Elon Musk ska slutföra affären

Tisdagen innebar ytterligare en episod i förvärvssagan, då Mr Musk ändrade kurs igen, inför den egentliga rättegången. Baserat på en myndighetsinlämning har han nu avsikt att gå vidare med slutförandet av förvärvsavtalet till det ursprungliga priset från affären i april. [5]

Varför handla med aktier med FXCM?

  • 0,00 dollar i kommission*
  • Mini Shares - Fractional Share Trading med minsta handelsstorlek på 1/10 av en aktie.
  • Låga marginalkrav

Det är osäkert vad som orsakade denna omsvängning, men det verkar som om han skulle ha svårt att vinna stämningen och han skulle sannolikt föredra att undvika en rättegång och de vittnesmål som föregår den.

Twitter bekräftade att han fått det relevanta brevet från Musk-parterna och uppgav sin avsikt att avsluta transaktionen till det ursprungliga överenskomna priset. [6]

Det måste noteras att månader av upphettad och offentlig tvist mellan de två parterna förmodligen har skapat en viss misstro och potentiellt fiendskap, vilket fortfarande kan göra det faktiska slutförandet lite knepigt. Det återstår också att se hur snabbt detta kan ske, med tanke på att aktieägarna redan har godkänt affären.

Marknadsreaktion

Handeln med Twitter-aktier stoppades två gånger igår [7], på grund av rapporter om Musks erbjudande om att fullfölja fusionsavtalet. TWTR.us stängde tisdagen med vinster på över 20 %, något under priset på 54,20 dollar för uppköpsavtalet.

Samtidigt handlades Teslas aktier högre och pausade tre dagars nedgång, i en överlag bra dag för den amerikanska aktiemarknaden. Förvärvssagan och Musks oberäkneliga beteende har inte återspeglat sig väl på Tesla Motors Inc. och har troligen också orsakat den senaste tidens försäljning av företagets aktier.

Den produktiva vd:n gav också några antydningar om sin "allt-app " kallad X och sade att Twitter-uppköpet "troligen påskyndar X med 3 till 5 år " [8].

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 05 okt 2022 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1494730/000110465922041911/tm2211482d1_sc13g.htm

2

Hämtad 05 okt 2022 https://www.prnewswire.com/news-releases/elon-musk-to-acquire-twitter-301532245.html

3

Hämtad 05 okt 2022 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1418091/000110465922078413/tm2220599d1_ex99-p.htm

4

Hämtad 05 okt 2022 https://www.wlrk.com/docs/76660099_Final-Verified-Complaint.pdf

5

Hämtad 05 okt 2022 https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001418091/3311f2bf-b6e5-4a2b-b02c-65d71376883f.pdf

6

Hämtad 05 okt 2022 https://twitter.com/TwitterIR/status/1577380758192197632

7

Hämtad 05 okt 2022 https://www.nasdaqtrader.com/trader.aspx

8

Hämtad 09 dec 2023 https://twitter.com/elonmusk/status/1577428673971777536

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar
*

När FXCM utför kundernas affärer kan FXCM kompenseras på flera olika sätt, vilket inkluderar, men inte är begränsat till: spreadar, debitering av provisioner vid öppning och stängning av en affär, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.