Elon Musk vill förvärva Twitter & ta det i privat ägo

Twitter-Musk-avtal

Twitter (TWTR) meddelade på måndagen att man har ingått ett slutgiltigt avtal om att förvärvas av en enhet som är helägd av Elon Musk, för 54,20 dollar, vilket är 38 % högre än aktiens stängningskurs den 1 april. Transaktionen förväntas slutföras under 2022 och är föremål för aktieägarnas och myndigheternas godkännande. Efter slutförandet kommer Twitter att bli ett privatägt företag. [1]

VD:n för Tesla (TSLA) och SpaceX har säkrat 25,5 miljarder dollar i fulltecknad skuld- och marginallånefinansiering och tillhandahåller ett eget kapitalåtagande på cirka 21,0 miljarder dollar.

Musk, som har mer än 80 miljoner följare på den sociala medieplattformen och som kritiserat den för att "inte följa principerna för yttrandefrihet " [2], sade vid TED2022 tidigare under månaden att "jag anser att det är mycket viktigt att det finns en inkluderande arena för yttrandefrihet ". [3]

I måndagens pressmeddelande konstaterade han att "Det fria ordet är grunden för en fungerande demokrati, och Twitter är det digitala torg där frågor som är viktiga för mänsklighetens framtid debatteras ", och tillade att han vill göra Twitter "bättre än någonsin ".

Varför handla med aktier med FXCM?

  • 0,00 dollar i kommission*
  • Mini Shares - Fractional Share Trading med minsta handelsstorlek på 1/10 av en aktie.
  • Låga marginalkrav

Denna affär avslutar en nästan en månad lång historia som började med att Musk avslöjade att han hade förvärvat en andel på cirka 9 % i företaget för sociala medier [4]. Efter att ha avvisat en plats i styrelsen, vilket skulle ha begränsat hans aktieinnehav, gick han i mitten av april vidare med ett erbjudande om att förvärva 100 % av Twitter för 54,20 dollar per aktie. [5]

Musk hade kommenterat att detta skulle vara hans "bästa och sista bud " och att han, om det inte accepterades, skulle behöva "ompröva " sin ställning som aktieägare. Twitter hade svarat genom att anta en rättighetsplan som skulle göra det svårt att genomföra ett fientligt övertagande, vilket brukar kallas "giftpiller". [6]

Det är i dagsläget oklart om världens rikaste man enligt Forbes [7] kommer att bli VD för Twitter och det återstår att se hur/om det kommer att förändras, men Musk är en störare och har redan föreslagit olika förändringar.

Twitter väntas offentliggöra sitt ekonomiska resultat för årets första kvartal på torsdag den 28 april före marknadens öppnande, men kommer inte att hålla någon motsvarande telefonkonferens.

TWTR.us steg igår och har vunnit mer än 30 % den här månaden, med hjälp av ett hopp efter nyheten om Musks aktieinnehav i början av april.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 26 apr 2022 https://www.prnewswire.com/news-releases/elon-musk-to-acquire-twitter-301532245.html

2

Hämtad 26 apr 2022 https://twitter.com/elonmusk/status/1507777261654605828

3

Hämtad 26 apr 2022 https://www.youtube.com/watch

4

Hämtad 26 apr 2022 https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001418091/f66f56c1-eb52-43f8-a7ff-992dc80a7396.pdf

5

Hämtad 26 apr 2022 https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001418091/aa412090-b7e5-470b-bfea-35d48c913951.pdf

6

Hämtad 26 apr 2022 https://www.prnewswire.com/news-releases/twitter-adopts-limited-duration-shareholder-rights-plan-enabling-all-shareholders-to-realize-full-value-of-company-301526627.html

7

Hämtad 01 dec 2023 https://www.forbes.com/billionaires/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar
*

När FXCM utför kundernas affärer kan FXCM kompenseras på flera olika sätt, vilket inkluderar, men inte är begränsat till: spreadar, debitering av provisioner vid öppning och stängning av en affär, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.