ECB meddelade att programmet för köp av tillgångar kommer att avslutas snabbare

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

ECB-beslut

Europeiska centralbanken meddelade idag att den kommer att avtrappa sitt program för köp av tillgångar och avsluta programmet tidigare än vad som tidigare meddelats.

Centralbanken meddelade särskilt att de månatliga nettoköpen inom APP kommer att uppgå till 40 miljarder euro i april, 30 miljarder euro i maj och 20 miljarder euro i juni och att ECB-rådet kommer att avsluta APP under tredje kvartalet, om detta stöds av inkommande data. [1]

Detta överraskade många marknadsaktörer, eftersom det utgjorde en hökaktig förändring från februari månads plan för månatliga nettoköp som skulle uppgå till 40 miljarder euro under andra kvartalet 2022 och 30 miljarder euro under tredje kvartalet. [2]

Mrs Lagarde tonade dock ner denna förändring under sin presskonferens och betonade att dagens beslut inte var en acceleration av normaliseringsprocessen och förklarade otvetydigt att "Vi accelererar inte på något sätt ". [3]

Eventuella räntehöjningar kommer att ske "en tid efter det att tillgångsköpen har upphört " och kommer att ske "gradvis ". Vi anser att detta öppnar dörren för en räntehöjning inom detta år, ett scenario som Lagarde avvisade fram till nyligen, men som förra månaden vägrade att utesluta [4].

Centralbanken släppte också personalens uppdaterade makroekonomiska prognoser där inflationen uppgraderades och den ekonomiska tillväxten nedgraderades för 2022. Inflationen beräknas nu uppgå till i genomsnitt 5,1 % i år och BNP till 3,7 %, från 3,2 % respektive 4,2 % i prognoserna från december. [5]

EUR/USD reagerade högre på nyheterna kring APP men raderade vinsterna och handlas i skrivande stund i negativt territorium.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 10 mar 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220310~2d19f8ba60.en.html

2

Hämtad 10 mar 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220203~90fbe94662.en.html

3

Hämtad 10 mar 2022 https://www.youtube.com/watch

4

Hämtad 10 mar 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220203~ca7001dec0.en.html

5

Hämtad 21 maj 2023 https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202203_ecbstaff~44f998dfd7.en.html

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}