DAX pressas ned; risk-off-sentimentet fortsätter, 65 km lång rysk konvoj på väg mot Kiev

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

Häpnadsväckande satellitbilder visar en massiv konvoj av ryska militärfordon som rör sig mot Kiev. Konvojen beräknas vara 65 km lång. Bilderna är från söndag eller måndag, och med tanke på hur snabbt saker och ting förändras på marken kan konvojens form ha ändrats. Icke desto mindre växer oron för att Ryssland förbereder sig för att inleda ett fullskaligt angrepp på Ukrainas huvudstad. Andra satellitbilder tyder på att ryska styrkor har byggt upp en militär upprustning längs södra Vitrysslands gräns mot Ukraina. Risk-off har dominerat den europeiska morgonsessionen med tanke på de nya tecknen på upptrappning.

Diagrammet till vänster är det dagliga heikin ashi (HA)-diagrammet för FXCM:s CFD på DAX, GER30. HA är en trendföljande indikator; den är röd vilket indikerar bearishness och befinner sig i det svaga området mellan de nedre blå och röda banden. De röda Bollingerbanden rörde sig i motsatt riktning när volatiliteten ökade (svarta ellipser). Det övre bandet har dock vänt nedåt (svart rektangel). Denna riktningsförändring är en bearish utveckling. Det högra diagrammet är GER30 på timbasis. Dess trendföljande indikatorer har korsat björnmässigt (turkos ellips), och dess stochastik är på väg mot den nedre kvintilen (pil). Ju längre den håller sig under 20, desto större är sannolikheten att indexet känner ett tryck nedåt.

Featured Image by Gerd Altmann from Pixabay

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.