Kärn-KPI visar en fortsatt avmattning, men tjänsteinflationen ökar


KPI tryckte 6,5 % i årstakt och kärninflationen uppgick till 5,7 %. Kärn-KPI var 0,3 % m/m, vilket motsvarar 3,7 % y/y, men serien rör sig i rätt riktning. Marknaden prisar nu in en mycket mindre aggressiv höjning med 25 bps av Fed för den 1 februari. Shelter-indexet visade en acceleration och kom in på 0,8 % m/m, vilket är högre än november månads 0,6 % m/m. Med en relativt svag bostadssektor är det dock troligt att hyrorna når sin topp. Tjänstepriserna exklusive hyror steg 0,4 % i december, vilket är överraskande med tanke på att november månads priser var oförändrade. Eftersom ISM Service PMI visade en överraskande kontraktion är detta dock sannolikt tillfälligt. Det behövs fler datapunkter för att en trend ska kunna skönjas, och inflationen behöver fortfarande övervakas noggrant eftersom den kommer att vara en viktig faktor när det gäller Fed pivot-scenariot.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.