Koppar pressad av dåliga kinesiska data & Covid Jitters

  • Copper
    (${instrument.percentChange}%)

Kopparanalys

Kopparn steg till rekordhöga nivåer i mars, mitt i den allmänna uppgången för råvaror, i efterdyningarna av kriget i Ukraina. Sedan dess har den dock sjunkit på grund av rädslan för en recession och den aggressiva penningpolitiska åtstramningen från de flesta stora centralbankerna.

Detta ledde till en sju månaders förlustsvit och de lägsta nivåerna på två år, men lyckas återhämta sig i november, med vinster på cirka 11 % i skrivande stund. Den här veckan vacklar dock återhämtningen vid viktiga tekniska nivåer, i samband med dåliga ekonomiska data från Kina och ökande Covid-19-fall.

Kina är världens näst största ekonomi och bland de främsta producenterna och konsumenterna av koppar. Data från tidigare i veckan visade att detaljhandelsförsäljningen sjönk med 0,5 % i årstakt i oktober, den lägsta nivån sedan maj. Industriproduktionen ökade med 5 %, en nedskrivning från förra månadens 6,3 %.

Tidigare under månaden hade Kina meddelat att vissa karantänsåtgärder [1] hade lättats, men håller fast vid sin noll-kovid-politik eftersom infektionerna ökar. Hälsomyndigheterna rapporterade i dag 20 888 nya asymtomatiska fall för onsdagen, från 18 576 föregående dag. [2]

Som ett resultat av detta sjunker kopparn denna vecka och kan inte hålla sig över det viktiga 200-dagars EMA och 38,2 % Fibonacci-värdet för 2022 års hög/lågt fall. Detta skapar risk för ett test av EMA200 (vid cirka 3 570), men ny katalysator kan krävas för dagliga stängningar under den. Detta skulle sätta bias tillbaka på nedsidan och göra den sårbar för ytterligare försvagningar till 3.300, vilket skulle sätta tvåårslägsta åter i fokus.

Å andra sidan hade koppar lyckats avsluta förra veckan ovanför de tidigare nämnda viktiga tekniska nivåerna och finner en respit idag. Som sådan har den inte förlorat förmågan att pressa sig mot nya toppar mot 50 % Fibonacci (4,085), men inger i detta skede inte förtroende för ytterligare avancemang till 4,273 och längre.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 17 nov 2022 https://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202211/14/content_WS6371a7dec6d0a757729e31a5.html

2

Hämtad 05 feb 2023 http://en.nhc.gov.cn/2022-11/17/c_86184.htm

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}