BTC/USD förlorar cirka 50 % från toppen i november, en dålig dag för kryptovalutor

BTC/USD-analys

Kryptovalutan får en dålig start på veckan, efter fem negativa veckor i rad, och förlorar cirka 50 % från sina all time highs i november 2021 (69 023). Ihållande dollarstyrka i en bakgrund av aggressiv penningpolitisk åtstramning från den amerikanska centralbanken och bredare riskaversion, är två av de viktigaste faktorerna bakom Bitcoins nedgång.

Den amerikanska Fed levererade en räntehöjning med 50 baspunkter på onsdagen för att bekämpa den höga inflationen, antydde fler sådana åtgärder under de kommande mötena och tillkännagav en plan för att minska sin balansräkning med början i juni. [1]

Kriget i Ukraina är fortfarande en källa till riskaversion, eftersom marknaderna förväntar sig Putins tal i dag, samtidigt som G7-länderna tillkännagav nytt stöd till Ukraina och nya sanktioner mot Ryssland, inklusive ett åtagande att fasa ut oljeimporten . Vidare fortsätter marknaderna att övervaka Covid-19-situationen i Kina, efter att landet betonat vikten av att hålla fast vid noll-Covid-politiken. [3]

BTC/USD flirtar med nya bottennivåer för 2022 (32 939), vilket skulle göra den sårbar till 30 874, men björnarna kanske ännu inte är redo att utmana dem från 2021 (28 780-27 892)

Trots dagens störtdykning avslöjar Relative Strength Index (RSI) översålda nivåer och detta kan ge kryptovalutan chansen att reagera och återta 35 000, även om en katalysator sannolikt kommer att krävas för en återhämtning bortom 37 147.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 09 maj 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220504.htm

3

Hämtad 26 feb 2024 https://english.www.gov.cn/news/topnews/202205/06/content_WS62747913c6d02e533532a4de.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.