Bitcoin uppåt när ytterligare ett kryptoföretag går under

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)

BTC/USD-analys

Kryptolångivaren BlockFi ansökte om konkurs i USA [1], när nedfallet från FTX-kollapsen sprider sig, och blir den senaste i raden av kryptoföretagskonkurser. Under sommaren hade Voyager [2] och Celsius Network [3] också ansökt om konkurs enligt kapitel 11 i den amerikanska konkurslagen.

Denna senaste väg som utgick från den uppmärksammade kollapsen av FTX i början av november har lett till en nedgång för digitala mynt, där BTC/USD nådde tvåårslägsta förra veckan (15 455). USDOLLARs svaghet på grund av den potentiella risken för en långsammare takt i räntehöjningarna från den amerikanska Fed, har dock hjälpt den att stabilisera sig under de senaste veckorna, efter den inledande chocken.

Den innevarande veckan inleddes med riskaversion på grund av Covid-19-situationen i Kina och hökaktiga Fed-kommentarer, där Bullard noterade att marknaderna "undervärderar lite " riskerna med en mer aggressiv hållning.[4]

Bitcoin visar dock motståndskraft och rör sig till lönsamt territorium i dag, med förhoppningar om att Kina kommer att lätta på sin strikta noll-kovid-strategi efter protesterna. Dessutom sjönk nyinfektioner i landet under måndagen, för första gången på flera dagar. [5]

BTC/USD har möjlighet att pressa sig mot 17 000-handtaget, men inger inte mycket förtroende för en fortsatt framryckning som skulle utmana nyckelområdet 17 693-18 000.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Trots dagens optimistiska stämning befinner sig BTC/USD i en prekär situation och de senaste återhämtningsförsöken har varit kortvariga. Den går mot en förlustmånad och riskerar nya tvåårslägsta mot 15 000, men en större nedgång till 13 207 skulle kräva en stark katalysator.

Marknaderna vänder sig nu till en tung ekonomisk kalender från USA framöver, som bland annat innehåller en uppdatering av PCE-inflationen och ett tal av Fed-Cahir Powell, bland andra viktiga offentliggöranden.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 29 nov 2022 https://www.businesswire.com/news/home/20221128005451/en/BlockFi-Commences-Restructuring-Proceeding-to-Stabilize-Business-and-Maximize-Value-for-all-Clients-and-Stakeholders

2

Hämtad 29 nov 2022 https://www.prnewswire.com/news-releases/voyager-digital-commences-financial-restructuring-process-to-maximize-value-for-all-stakeholders-301581177.html

3

Hämtad 29 nov 2022 https://www.businesswire.com/news/home/20220713005911/en/Celsius-Network-Initiates-Financial-Restructuring-to-Stabilize-Business-and-Maximize-Value-for-All-Stakeholders

4

Hämtad 29 nov 2022 https://www.stlouisfed.org/from-the-president/video-appearances/2022/bullard-marketwatch

5

Hämtad 05 dec 2023 https://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202211/29/content_WS638572cac6d0a757729e3cdb.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.