Bitcoin stiger och siktar på kritiska tekniska nivåer samtidigt som den amerikanska dollarn tappar luft

BTC/USD-analys

BTC/USD sjönk i onsdags till den lägsta nivån på nästan två år (18 137) och avslutade veckan med förluster. Nedgången kom efter att Fed höjt räntan med ytterligare 75 baspunkter, i den mest aggressiva höjningscykeln på minst tre decennier.

Den hökaktiga kommentaren, de uppgraderade ränteprognoserna och den återuppväckta recessionsrädslan ledde till ett nytt rally för den amerikanska dollarn, där i stort sett alla andra tillgångar kapitulerade inför dess styrka

Bitcoin lyckades dock göra motstånd i början av den innevarande veckan och iscensätter ett lättnadsrally i dag, då det bredare sentimentet visar en förbättring och den amerikanska dollarn deflaterar. De flesta större kryptovalutor presterar bra i dag, och FXCM:s CryptoMajor Basket ökar med cirka 4 % i skrivande stund.

Dagens uppgång bär BTC/USD över 20 000 på kritiska tekniska nivåer, då den försöker ta ut 50 % Fibonacci-värdet för 50 % av nedgången mellan augusti månads högsta och lägsta nivå och EMA200, vid 20 468-20 540. Dagliga stängningar över denna nivå kan öppna dörren för en större återhämtning mot och bortom 20 580-21 698-regionen.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Trots dagens imponerande återhämtning ser uppsidan inte gästvänlig ut och vi förblir försiktiga när det gäller kryptoens uppåtgående utsikter, samtidigt som det relativa styrkeindexet pekar på överköpta förhållanden. Under EMA200 förblir björnarna i förarsätet med förmågan att sätta nya tvåårslägsta mot 17 566, men det kan vara tidigt att tala om uthålliga rörelser mot och under 16 189.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.