Bitcoin förlänger förlusterna för andra veckan i rad

BTC/USD - H4

Paret har gått in i sin andra negativa vecka i rad och har inte haft en lönsam månad sedan oktober förra året. Även om det har visat vissa drag av en safe-haven från tid till annan har det definitivt inte kunnat agera som en sådan, under Ukrainakrisen.

Kryptovalutan hade lyckats återhämta sig efter januari 2022 års bottennivåer (32 939), men denna ansträngning stoppades av 38,2 % Fibonacci av nedgången från dess rekordhöga nivåer (oktober 2021) till de tidigare nämnda bottennivåerna. Detta gör den sårbar mot 32 939, men det är förmodligen tidigt för en större nedgång mot 27 892.

Trots sin dåliga senaste svacka försöker BTC/USD hitta stöd idag och Relative Strength Index (RSI) avslöjar översålda förhållanden. Som sådan kan den kanske trycka tillbaka och återta 40 000, men det inger inte förtroende i detta skede, för att utmana nyckeln 42 200-43 200. Ett brott över denna region, som innehåller EMA200 och den nedåtgående trendlinjen från november månads all time highs, skulle lätta på trycket nedåt.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}