Bitcoin, Ethereum & Dogecoin hjälpt av Elon Musks Tweet

Elon Musk om kryptovalutor

Elon Musk är känd för att vara tydlig när det gäller kryptovalutor och tidigare idag twittrade han att "Jag äger fortfarande & kommer inte att sälja mina Bitcoin, Ethereum eller Doge fwiw ". [1]

Efter detta rusade priset på DOGE/USD upp till 0,122, men förkastade förra veckans högsta nivå (0,125) och gav snabbt upp en stor del av rörelsen. Kryptot kör sin fjärde raka negativa månad mot USD.

BTC/USD och ETH/USD fick hjälp av mr Musks kommentarer.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Tidigare i år hade Teslas vd twittrat att elbilstillverkaren accepterade Dogecoin som betalningsmedel för märkesvaror. [2]

Tesla har Bitcoin-innehav och hade kortvarigt accepterat det som betalningsmedel för försäljning av vissa produkter i specificerade regioner. I en SEC-anmälan förra månaden sade företaget att det hade bokfört nedskrivningsförluster på Bitcoin på 101 miljoner dollar, under 2021, men att det också hade realiserat vinster på 128 miljoner dollar i samband med att det sålde en del av innehaven i mars 2021. [3]

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 14 mar 2022 https://twitter.com/elonmusk/status/1503222294277197829

2

Hämtad 14 mar 2022 https://twitter.com/elonmusk/status/1481873421390680065

3

Hämtad 02 jun 2023 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000095017022000796/tsla-20211231.htm

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}