Bitcoin bryter ner från veckomönster samtidigt som hårda kommentarer från Wall Street-legenderna


Bitcoin försvagas och har brutit ner från ett stigande kilmönster på veckokortet (aqua konvergerande trendlinjer). Vi noterar att RSI är på den björniga sidan av 50 (grön rektangel) och att stochastiken har vänt nedåt. Om stochastiken tar sig till sin lägre kvintil och håller sig där (blå pil) kommer ett bearish momentum att pressa kryptovalutan.

Mönsterbrottet sammanfaller med starka kommentarer vid lördagens årliga aktieägarmöte för Berkshire Hathaway. Först upprepade Warren Buffet och Charlie Munger sin kritik av kryptovalutan. Buffet sade: "Om den går upp eller ner under nästa år, eller 5 eller 10 år, vet jag inte. Men det enda jag är ganska säker på är att den inte producerar någonting." Sedan, mindre diplomatiskt, hävdade Munger att "i mitt liv försöker jag undvika saker som är dumma, onda och som får mig att se dålig ut i jämförelse med någon annan ... och bitcoin gör alla tre."

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.