AUD/USD uppåt i välkänt område efter ytterligare en höjning av RBA

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

RBA höjning

Australiens centralbank har nyligen lättat på sin strategi för penningpolitisk åtstramning genom mindre räntejusteringar. I dag genomförde den en annan liten räntehöjning på 25 baspunkter, den tredje raka höjningen av denna storlek och den åttonde höjningen i rad totalt sett. [1]

Kontanträntan ligger nu på 3,1 % och är den högsta nivån på tio år och trots den senaste tidens nedtrappning räknar tjänstemännen med att "höja räntorna ytterligare under den kommande perioden ", även om de upprepade att politiken är "på en förutbestämd kurs ".

RBA har dämpat höjningstakten för att undvika en hård landning, men inflationen hittills hjälper inte till. Konsumentprisindexet steg till 7,3 % under tredje kvartalet i årstakt och 6,9 % i oktober i årstakt, medan banken räknar med att det kommer att nå en topp på 8 % i år.

Ögon på Fed

Fed-chefen Powell pekade på en mindre räntehöjning med 50 baspunkter vid nästa veckas kommande möte, vilket skulle markera en nedtrappning, efter en serie historiskt stora 0,75-procentiga rörelser. Den senaste tidens måttlighet i KPI- och PCE-inflationssiffrorna, har varit stödjande, men andra data pekar på ytterligare åtstramningar.

Förra veckans jobbrapport visade ett starkt tillskott av 263 000 anställda i november, samtidigt som lönerna ökade. BNP ökade med goda 2,9 % under Q3 enligt den andra mätningen, vilket var mer än väntat. Vidare överraskade ISM-tjänsteaktiviteten på uppsidan igår och fatcory orders ökade.

Marknaderna har prisat in en räntehöjning med 50 bps denna månad, men det finns en viss obeslutsamhet kring sluträntan. I skrivande stund tilldelar CME:s FedWatch Tool den högsta sannolikheten att räntan når en topp på 5,25 %. [2]

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Kina Covid Situation

Marknaderna har också följt pandemiläget i Kina, där infektionerna fortfarande är höga. Den senaste tidens protester mot de strikta spärrningarna i världens näst största ekonomi har fått tjänstemännen att lätta på sin hållning.

Även om man inte har övergivit nollpolicyn för Covid, försöker myndigheterna minimera de socioekonomiska konsekvenserna, främst genom regionala förändringar. Peking kräver till exempel inte längre att man testar Covid för att få tillträde till offentliga platser som t.ex. stormarknader. [3]

AUD/USD-analys

Paret föll på måndagen då de starka PMI-data från USA stärkte förväntningarna kring Feds åtstramningsbana och utlöste ett USDOLLAR-rally. Idag finner det dock stöd då Reserve Bank of Australia signalerade fler räntehöjningar framöver och Kina lättar på sina åtgärder för att begränsa pandemier.

De tekniska utsikterna har inte förändrats mycket från vår senaste analys, eftersom AUD/USD avvisade 200Days EMA under förra veckans uppgång och vacklade återigen vid det välkända 38,2 % Fibonacci-värdet för nedgången av 2022 års High/Low.

Detta skapar risk för ett brott mot EMA200 (0,6630), men Aussie ser väl skyddad ut från den punkten och den stigande trendlinjen från 2022 års lågpunkter ser avlägsen ut (mitten av 0,6400).

Trots den skakiga starten på veckan har tjurarna inte förlorat kontrollen och kan ta ett nytt försök vid DMA200, men inger i detta skede inte förtroende för en framryckning förbi 0,6917.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 06 dec 2022 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-41.html

2

Hämtad 06 dec 2022 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

3

Hämtad 01 dec 2023 http://english.beijing.gov.cn/latest/news/202212/t20221206_2871818.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.