AUD/USD stöds inför den amerikanska KPI-inflationen

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

AUD/USD Analys

Inflationstrycket hade avtagit i oktober i USA, då det övergripande konsumentprisindexet (CPI) hade sjunkit till +7,7 % i årstakt och den lägsta nivån sedan februari, medan kärnmätningen hade dämpats till +6,3 % i årstakt från +6,6 % tidigare.

I dag vänder sig marknaderna mot den senaste KPI-rapporten (13:30 GMT), med en viss oro för om dessa mjukare inflationssiffror kan upprätthållas, efter förra veckans data som visade att kärnproducentprisindexet steg i november på månadsbasis.

Dessa siffror kommer också att följas noga av Fed-tjänstemännen inför onsdagens policybeslut. Den amerikanska centralbanken har signalerat att takten i åtstramningarna kommer att avta, efter en serie jumbohöjningar av räntan med 75 räntepunkter. Den har dock också pekat på en högre slutränta och på behovet av att politiken förblir restriktiv.

Australiens centralbank har redan tagit ett steg tillbaka, med mindre räntehöjningar på 0,25 % vid de tre senaste mötena, trots att inflationen ännu inte har nått sin kulmen.

Dessa händelser kan sporra volatiliteten och bestämma vägen för AUD/USD, som kommer från sin bästa månad för året. Å andra sidan har paret visat oförmåga att förlänga sin framryckning förbi viktiga tekniska nivåer och mött svårigheter i december.

Aussie har misslyckats flera gånger med att hålla sig över 38,2 % Fibonacci-nivån för 2022 års hög-/lågtal, vilket håller den exponerad mot EMA220 (0,6685-60). Ytterligare nedgång dock, som skulle utmana den uppåtgående trendlinjen från oktober månads 2+ årslägsta, skulle behöva en stark katalysator.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

AUD/USD har stöd idag och tjurarna sitter i förarsätet ovanför EMA200. Som sådan kan den pressa sig för nya toppar mot 0,6917, men kommer troligen att behöva hjälp från inkommande data för att gå förbi den.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.