AUD/USD har en blandad vecka med många viktiga kommande händelser

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

AUD/USD Analys

Detta har varit en volatil vecka, då farhågorna om Kinas pandemiska situation följdes av optimism för en uppmjukning av den strikta noll-kovid-politiken, efter den senaste tidens protester mot låsningen. Även om det inte har skett någon konkret förändring verkar det som om det finns ett skifte i tonen

Störningarna i den ekonomiska aktiviteten var tydliga i dagens data från världens näst största ekonomi, som visade på ytterligare krympning. Det officiella PMI för tillverkningsindustrin sjönk till 48 i november, från 49,2 tidigare.

Samtidigt förbereder sig investerarna på en rad viktiga ekonomiska data från USA, inklusive PCE-inflationen och jobbrapporten, samt tal av Fed-chefen Powell. Marknaderna har övervägt en långsammare takt i räntehöjningarna och kommer nu att leta efter fler insikter kring bankens avsikt.

Reserve Bank of Australia (RBA) har redan tagit ett steg tillbaka, med två raka små höjningar på 25 baspunkter, efter en serie större höjningar på 0,5 %. Den förväntar sig fortfarande ytterligare åtstramningar, och dess guvernör har hållit en återgång till högre höjningar på bordet [1]. RBA kommer att lämna sitt senaste beslut nästa vecka, på tisdag.

AUD/USD misslyckades återigen med att nå över 38,2 % av 2022 års högsta/lågsta nivå och öppnade lägre på måndagen, då veckan inleddes med riskaversion som härrörde från Kina - en viktig handelspartner för Australien. Avvisningen utsätter den för EMA200 (0,6590-80) och dagliga stängningar under den skulle skifta bias på nedsidan och sätta 0,6500 i fara, men det skulle krävas en katalysator för det.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Aussie finner dock stöd sedan igår och har inte tappat initiativet. Som sådan har den förmågan att pressa sig för nya toppar mot DMA200 (mitten av 0,6800), men kommer att behöva hjälp från de kommande händelserna för att pressa sig bortom 0,6917.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 11 dec 2023 https://www.rba.gov.au/speeches/2022/sp-gov-2022-11-22.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.