AUD/USD stiger efter att den australiska KPI-inflationen har stigit

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

AUD/USD Analys

Dagens data visade att Headline CPI steg med 5,1 % under första kvartalet 2022 (år över år), från 3,5 % tidigare. Det trimmade medelvärdet, som utesluter stora prisökningar och prisfall, steg till 3,7 % i årstakt, den högsta nivån sedan mars 2009.

Reserve Bank of Australia (RBA) ligger långt efter sina större motsvarigheter i den monetära åtstramningsbanan, men har på senare tid rört sig mot en mer hökaktig riktning. I februari hade den avslutat sitt program för tillgångsköp, medan den vid det senaste mötet i mars hade släppt sitt "tålmodiga" löfte.

Dagens inflationssiffror stödjer en mer hökaktig hållning och vi får se när RBA kommer att vara redo att röra sig om räntorna. Nästa penningpolitiska beslut väntas nästa vecka, inför det australiska federala valet i slutet av maj.

AUD/USD gick på offensiven efter dagens data och försöker avsluta sin fem dagars förlustsvit. Den har nu EMA100 (0,7230) i sitt sikte, men den kommer troligen att behöva nya impulser för att överträffa den och titta mot 200-dagars EMA (0,7330).

Trots dagens rally kör paret en dålig månad och sin femte raka förlustvecka, med omedelbar risk på nedsidan, så länge det ligger under EMA100. Dessutom är den penningpolitiska skillnaden mellan Fed och RBA fortfarande ogynnsam, samtidigt som det finns många riskfaktorer som kan tynga sentimentet.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Som sådan finns det fortfarande risk för nya månatliga bottennivåer (0,7119), men de från 2022 (0,7032) är avlägsna i detta skede.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}