AUD/USD Analys – 09 februari 2022

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

AUD/USD -H4

Förra veckan meddelade Australiens centralbank (Reserve Bank of Australia, RBA) att programmet för köp av tillgångar upphörde och att räntan låg kvar på 0,1 %, vilket innebär att den inte kommer att höja räntan i år. [1]

Marknaderna är dock mer aggressiva i sina förväntningar på en höjning, med tanke på den stigande inflationen och de solida jobbrapporterna, samtidigt som regeringen i måndags meddelade att landets internationella gränser åter öppnas från och med den 21 februari för alla fullt vaccinerade viseringsinnehavare.

Detta är faktorer som stöder Aussie, men den amerikanska centralbanken är mycket mer hökaktig än RBA, eftersom den har pekat på räntehöjning nästa månad och flera höjningar framöver, med det kvantitativa lättnadsprogrammet som ska avslutas i början av mars, efter en supersnabb nedtrappning.

Fredagens solida NFP från USA stärker argumenten för en penningpolitisk åtstramning av Fed, och samtalet flyttas till storleken på framtida räntehöjningar.

I skrivande stund räknar CME:s FedWatch Tool [3] med 75 % sannolikhet för en höjning med 25 baspunkter i mars och 25 % för en höjning med 50 baspunkter. För december tilldelas den högsta sannolikheten räntor på 1,50 %-1,75 %, vilket innebär sex höjningar med 25 punkter.

AUD/USD återhämtar sig från fredagens NFP-drivna nedgång och kör sin andra vinstgivande vecka i rad, efter januari månads 1+ årslägsta (0,6966). Idag testar den sitt EMA200 och ser ett nyckelmotstånd vid cirka 0,7180 som utgörs av den nedre gränsen för Daily Ichimoku Cloud, vilket skulle ge en chans att utöka avancemanget mot och bortom den nedåtgående trendlinjen från oktoberhögsta.

Å andra sidan kvarstår den senaste tidens geopolitiska spänningar och ett potentiellt uppblossande skulle kunna utlösa ny riskaversion och tynga paret. Vidare pekar Relative Strength Index (RSI) mot översålda nivåer, vilket skulle kunna göra ett brott mot Ichimoku Cloud svårfångat

Som sådan skulle ett tryck tillbaka mot den bredare 0,7100-regionen inte vara överraskande, men en katalysator skulle sannolikt behövas för en större nedgång mot och under 0,7061-50.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 09 feb 2022 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-02.html

3

Hämtad 12 maj 2023 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}