Alphabets (GOOG) molnintäkter slog, men segmentet tjänar inga pengar

  • GOOG.us
    (${instrument.percentChange}%)

Intäkter vs rörelseintäkter

Alphabet, Googles moderbolag, rapporterade sitt resultat för första kvartalet den 26 april, där vinsten per aktie inte nådde upp till förväntningarna, utan landade på 24,62 dollar efter utspädning (25,76 dollar - prognos). Intäkterna på 68,01 miljarder dollar var dock 22,95 % högre än föregående jämförbara period, där intäkterna från Google Cloud slog analytikernas förväntningar med 5,8 miljarder dollar och ökade med 43,8 % jämfört med föregående år. Nedan till vänster kan vi se hur intäkterna för Services och Cloud ökar jämfört med den jämförbara perioden från förra året. När vi tittar på rörelseresultatet (till höger) är Cloud dock negativt, även om intäkterna slog prognoserna. Dvs. även om Google Cloud ökade med 1,8 miljarder dollar, så förbättrades rörelseresultatet endast med 43 miljoner dollar, från en förlust på 974 dollar till en förlust på 931 miljoner dollar.

YouTube Shorts

Youtubes intäkter tryckte på 6,9 miljarder för Q1, ca 9 % under Wall Street-prognoserna. Ledningen hänvisade till en nedgång i annonsutgifterna i Europa, exponering för Ryssland och framför allt en hämsko från Shorts, som konkurrerar med TikTok. Detta är inte särskilt lugnande eftersom YouTube aggressivt har rullat ut Shorts i mer än 100 länder

Kontanter vs. skulder

Med tanke på företagets balansräkning noterar vi att den totala kassan och de kortsiktiga investeringarna är nära 134 miljarder dollar. Denna massiva kassa högen förvränger företagets totala skuld och långfristiga leasingavtal, som ligger på cirka 26 miljarder dollar. Dvs. GOOG kan betala tillbaka sin skuld många gånger om

Ökning av intäkter och fritt kassaflöde


Under det senaste året visar intäktstillväxten och det fria kassaflödet tecken på en minskad tillväxttakt. Enligt Koyfin är den genomsnittliga prognostiserade tillväxttakten för intäkterna under de kommande tre åren 14,71 %. Denna siffra är anmärkningsvärt lägre än det tioåriga historiska genomsnittet på 21,34 %.

Referenser
www.barrons.com
www.koyfin.com

Bilden är skapad av Photo Mix från <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}