Hur kan vi hjälpa till?

Varför uppmanas jag att ange en digital pinkod när jag loggar in?

Om du ser detta popup-meddelande under inloggningsprocessen:

Vänligen ta kontakt med oss via Live Chat, telefon eller e-post om du inte kommer ihåg din PIN-kod och behöver återställa den.

Om du får det här meddelandet när du försöker logga in på ett demokonto kan du ange 4 valfria siffror och klicka på OK. Om du fortfarande inte kan logga in ska du kontakta en representant via livechatt, telefon eller e-post så att vi kan hjälpa dig.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}