Jak możemy pomóc?

Informacje o rachunku korporacyjnym

European Markets Infrastructure Regulation to regulacja, która ma na celu poprawę przejrzystości na rynkach europejskich. Na wysokim poziomie, podmioty finansowe muszą zgłaszać wszystkie transakcje instrumentami pochodnymi do Repozytorium Transakcji. VIDEO: Dowiedz się więcej o EMIR Linki do stron internetowych osób…

Korporacyjny podział udziałów lub Rejestr Udziałów powinien znajdować się w oficjalnym Statucie Organizacji. Jeżeli dane nie znajdują się w dokumentacji firmowej, prosimy o kontakt z FXCM w najbliższym czasie FXCM nie nawiązuje relacji rachunkowych z podmiotami, które emitują "Instrumenty na…

EMIR dotyczy wprawdzie bezpośrednio europejskich kontrahentów, ale pośrednio dotyczy również innych jurysdykcji. W związku z tym i odpowiednimi regulacjami pozaeuropejskimi, FXCM zaleca wszystkim klientom korporacyjnym, Omnibus (OM) i White Label (WL) podanie LEI.

Articles of Organisation określa cel, dla którego spółka została utworzona, wskazuje członków spółki, oraz dopuszczalność wykorzystania funduszy spółki w inwestycjach lub inne podobne dokumenty uwierzytelniające muszą być dołączone do tego wniosku. Dokument ten powinien również zawierać podział udziałów w spółce.…

LEI został stworzony do celów globalnej identyfikacji. Aby prawidłowo zgłaszać kontrahentów finansowych lub niefinansowych, FXCM musi używać LEI jako identyfikatora zgłaszanych transakcji korporacyjnych. Prosimy o e-mail salessupport@fxcm.com z numerem LEI i nazwą swojej firmy. Proszę również wymienić swoje konto (konta)…

Certificate of Incorporation (znany również jako Articles of Association) jest dokumentem zazwyczaj składanym w lokalnym rządzie lub innej agencji regulacyjnej jako dowód rejestracji firmy. Ten lub inne podobne dokumenty uwierzytelniające muszą towarzyszyć aplikacjom korporacyjnym.