Jak możemy pomóc?

Co to jest EMIR?

European Markets Infrastructure Regulation to regulacja, która ma na celu poprawę przejrzystości na rynkach europejskich. Na wysokim poziomie, podmioty finansowe muszą zgłaszać wszystkie transakcje instrumentami pochodnymi do Repozytorium Transakcji.

VIDEO: Dowiedz się więcej o EMIR

Linki do stron internetowych osób trzecich są podane dla Państwa wygody i wyłącznie w celach informacyjnych. FXCM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, treść i inne kwestie związane ze stroną zewnętrzną lub za kolejne linki i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z tych lub innych treści. Takie strony nie są pod naszą kontrolą i mogą nie spełniać tych samych standardów prywatności, bezpieczeństwa lub dostępności, co nasze. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z tych stron.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}