Jak możemy pomóc?

Corporate Documents

Korporacyjny podział udziałów lub Rejestr Udziałów powinien znajdować się w oficjalnym Statucie Organizacji. Jeżeli dane nie znajdują się w dokumentacji firmowej, prosimy o kontakt z FXCM w najbliższym czasie FXCM nie nawiązuje relacji rachunkowych z podmiotami, które emitują "Instrumenty na…

Articles of Organisation określa cel, dla którego spółka została utworzona, wskazuje członków spółki, oraz dopuszczalność wykorzystania funduszy spółki w inwestycjach lub inne podobne dokumenty uwierzytelniające muszą być dołączone do tego wniosku. Dokument ten powinien również zawierać podział udziałów w spółce.…

Certificate of Incorporation (znany również jako Articles of Association) jest dokumentem zazwyczaj składanym w lokalnym rządzie lub innej agencji regulacyjnej jako dowód rejestracji firmy. Ten lub inne podobne dokumenty uwierzytelniające muszą towarzyszyć aplikacjom korporacyjnym.