Jak możemy pomóc?

Jak mogę zapewnić podział udziałów/rejestr udziałów?

Korporacyjny podział udziałów lub Rejestr Udziałów powinien znajdować się w oficjalnym Statucie Organizacji. Jeżeli dane nie znajdują się w dokumentacji firmowej, prosimy o kontakt z FXCM w najbliższym czasie

FXCM nie nawiązuje relacji rachunkowych z podmiotami, które emitują "Instrumenty na okaziciela". Instrumenty na okaziciela są w całości własnością osoby, która fizycznie posiada dokument na okaziciela i firma emitująca nie rejestruje właściciela akcji ani nie śledzi przeniesienia własności.

Prosimy upewnić się, że dokumenty korporacyjne wskazują, że Państwa podmiot może emitować jedynie "Zarejestrowane formy własności".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}