Jak możemy pomóc?

Jak mogę dostarczyć wyjaśnienie dotyczące charakteru działalności?

Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na admin@fxcm.com adres e-mail podany w zgłoszeniu.

  • Prosimy o zamieszczenie kilku krótkich zdań na temat swojego zatrudnienia.
  • Na przykład, jeśli w swojej aplikacji zaznaczyłeś, że pracujesz w sprzedaży. Dla wyjaśnienia możesz podać, jakie produkty sprzedajesz.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}