Jak możemy pomóc?

Co to jest statut organizacji?

Articles of Organisation określa cel, dla którego spółka została utworzona, wskazuje członków spółki, oraz dopuszczalność wykorzystania funduszy spółki w inwestycjach lub inne podobne dokumenty uwierzytelniające muszą być dołączone do tego wniosku. Dokument ten powinien również zawierać podział udziałów w spółce. Jeśli któryś z udziałowców posiada więcej niż 25% firmy, FXCM będzie wymagał od tej osoby dokumentu tożsamości i dowodu zamieszkania.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}