Jak możemy pomóc?

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o klasyfikacjach klientów EMIR i co one oznaczają?

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie this page

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}