Jak możemy pomóc?

Jak mogę przekazać FXCM mój numer LEI?

Proszę wysłać e-mail salessupport@fxcm.com z numerem LEI i nazwą swojej firmy. Proszę również wymienić swoje konto (konta) w FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}