Jak możemy pomóc?

Co to jest identyfikator podmiotu prawnego (LEI) i dlaczego go potrzebuję?

LEI został stworzony do celów globalnej identyfikacji. Aby prawidłowo zgłaszać kontrahentów finansowych lub niefinansowych, FXCM musi używać LEI jako identyfikatora zgłaszanych transakcji korporacyjnych. Prosimy o e-mail salessupport@fxcm.com z numerem LEI i nazwą swojej firmy. Proszę również wymienić swoje konto (konta) w FXCM.

Rejestracja dla numeru LEI:

Rejestracji numeru LEI można dokonać w każdej Lokalnej Jednostce Operacyjnej, z których jedna znajduje się pod adresem http://www.lseg.com/LEI. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twój LEI jest dokładny. Niedokładny LEI uniemożliwia FXCM prawidłowe raportowanie.

Linki do stron internetowych osób trzecich są podane dla Twojej wygody i tylko w celach informacyjnych. FXCM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, treść i inne kwestie związane ze stroną zewnętrzną lub za kolejne linki i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z tych lub innych treści. Takie strony nie są pod naszą kontrolą i mogą nie spełniać tych samych standardów prywatności, bezpieczeństwa lub dostępności, co nasze. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z tych stron.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}