Jak możemy pomóc?

Którzy klienci FXCM są dotknięci przez EMIR?

EMIR dotyczy wprawdzie bezpośrednio europejskich kontrahentów, ale pośrednio dotyczy również innych jurysdykcji. W związku z tym i odpowiednimi regulacjami pozaeuropejskimi, FXCM zaleca wszystkim klientom korporacyjnym, Omnibus (OM) i White Label (WL) podanie LEI.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}