Hur kan vi hjälpa till?

Vad är Speculative Sentiment Indicator (SSI)?

Speculative Sentiment Indicator (SSI) (Indikator för spekulativ sentiment) är en kraftfull kontraindikator som kan hjälpa dig att hitta handelsmöjligheter genom att mäta handlarnas positionering och sentiment på valutamarknaden. Om majoriteten av handlarna är långa, är en contrarian indikator bias kort och kommer att gynna en position som är motsatt till mängden.

SSI-indikatorn visar om de totala orderna är nettolånga eller korta och hur mycket positioneringen är skev till en sida av marknaden. Om det finns fler långa order än korta är förhållandet positivt och tendensen är att sälja. Om SSI-kvoten för EUR/USD till exempel är 2,0 innebär det att det finns två långa order för varje kort order.

Om siffran är negativ finns det fler korta order än långa och bias är att köpa. Om till exempel EUR/USD SSI Ratio är -1,5 betyder det att det finns 1,5 order kort för varje lång order.

Om du inte har ett konto ännu men vill ha tillgång till SSI-indikatorn kan du Öppna ett konto nu.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}