Hur kan vi hjälpa till?

Hur använder jag min app?

Packa upp zip-filen som du fick när du laddade ner appen. Då kommer en textfil som heter "Getting Started.pdf" att framträda Detta dokument innehåller allmän information som förklarar hur du använder appen och justerar dess inställningar.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}