Hur kan vi hjälpa till?

Hur sparar och laddar jag layouter i Trading Station-plattformen?

Layouter sparar det sätt på vilket dina diagram visas på skärmen: flikar, fönster osv.

För att spara eller ladda en layout öppnar du Marketscope och följer sedan stegen nedan:

  1. Navigera till File (Fil) i den övre verktygsfältet. Navigera sedan till "Layouts" och tryck på "Save Layout".

  2. Ett fönster öppnas med en uppmaning att ange ett namn för layouten. Ange ett namn och tryck på "Ok".

  3. Layouten bör nu vara sparad.

För att ladda en layout följer du följande steg:

  1. Navigera till File (Fil) i den övre verktygsfältet. Navigera sedan till "Layouts".

  2. De sparade mallarna bör visas i en lista. Klicka på den mall som du vill ladda.

  3. Om din layout inte visas eller om den inte laddas, tryck på "Open Layout" (öppna layout) och välj den därifrån

För att importera, exportera, byta namn på eller ta bort en layout följer du följande steg:

  1. Navigera till File (Fil) i den övre verktygsfältet. Navigera sedan till "Layouts" och välj "Manage Layouts".

  2. I popup-fönstret kan du välja alternativ på höger sida som gör att du kan importera, exportera, byta namn på eller ta bort en mall.

  3. Om du vill byta namn eller ta bort mallen väljer du först mallen genom att klicka på den. Klicka sedan på den önskade knappen.

FXCM Technical Support Video TutorialTrading Station II: Spara layouter{.cb-video.cboxElement}

Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. FXCM bär inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller andra frågor som rör den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget ansvar för någon förlust eller skada som uppstår genom användning av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser står inte under vår kontroll och följer kanske inte samma standarder för sekretess, säkerhet eller tillgänglighet som våra. Läs de länkade webbplatsernas villkor.Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. FXCM bär inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller andra frågor som rör den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget som helst ansvar för någon förlust eller skada som uppstår vid användning av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser står inte under vår kontroll och följer kanske inte samma normer för sekretess, säkerhet eller tillgänglighet som våra. Läs de länkade webbplatsernas villkor.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}