Hur kan vi hjälpa till?

Hur lägger jag till diagram i Trading Station-plattformen?

För att docka diagram i Trading Station följer du stegen nedan:

  1. Klicka på fliken för det diagram som du vill flytta. Utan att släppa klickningen börjar du dra diagrammet ut ur raden av flikar och mot mitten av skärmen.

  2. När du börjar dra diagrammet mot mitten av skärmen kommer du att se blå pilar som visas i bilden nedan.

  3. Dra diagrammet till den pil som motsvarar den plats där du vill att diagrammet ska ligga.

FXCM Technical Support Video TutorialTrading Station 2: Docking Charts{.cb-video.cboxElement}

Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. FXCM bär inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller andra frågor som rör den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget som helst ansvar för någon förlust eller skada som uppstår genom användning av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser står inte under vår kontroll och följer kanske inte samma normer för sekretess, säkerhet eller tillgänglighet som våra. Läs de länkade webbplatsernas villkor.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}