Hur kan vi hjälpa till?

Hur lägger jag till och döljer symboler i Trading Station-plattformen?

Klicka på "Symboler" i baren som finns högst upp i plattformen

Detta kommer att öppna fönstret "Symboler":

  1. Använd filterfältet för att skriva in det par som du letar efter

  2. En ruta med ett kryss betyder att symbolen redan visas

  3. En ruta utan kryss innebär att symbolen inte visas för närvarande

  4. När du har valt de symboler som du vill se trycker du på "Apply"

  5. Tryck på "Ok" för att stänga fönstret

Observera: Trading Station har maximalt 20 symboler som kan vara synliga åt gången

FXCM Technical Support Video TutorialTrading Station II: Add & Hide Symbols{.cb-video.cboxElement}

Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. FXCM bär inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller andra frågor som rör den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget ansvar för någon förlust eller skada som uppstår genom användning av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser står inte under vår kontroll och följer kanske inte samma standarder för sekretess, säkerhet eller tillgänglighet som våra. Läs de länkade webbplatsernas villkor.
Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. FXCM bär inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller andra frågor som rör den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget ansvar för någon förlust eller skada som uppstår vid användning av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser står inte under vår kontroll och följer kanske inte samma normer för sekretess, säkerhet eller tillgänglighet som våra. Läs de länkade webbplatsernas villkor.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}