Hur kan vi hjälpa till?

E-postmeddelanden

Det finns två huvudsakliga sätt att ställa in e-postvarningar.

  1. I Trading Station Desktop går du till System->Configure Email (system->konfigurera e-post). Följ alla steg som anges i e-postkonfiguratorn som visas.

Om du slutför detta framgångsrikt, ställer du efteråt helt enkelt in parametern "Send e-mail" till "Yes" och parametern "E-mail address" till den e-postadress som du just ställde in i konfiguratorn, inom parametrarna för prisvarningen eller annan strategi/app som du använder i Marketscope. (Till exempel i Marketscope: Alerts and Trading Automation->New Strategy or Alert->PRICEALERT->Rulla ner till avsnittet Notification för att se parametrarna Send e-mail och E-mail address, och ställ in dem i enlighet med detta. När alla parametrar är inställda som önskat klickar du på OK.)

  1. Manuell inställning (läs längre ner för att se specifika inställningsinstruktioner för Gmail!)

Trading Station->System->Optioner->på vänstermenyn, bläddra ner till Marketscope 2.0->Strategialternativ (andra alternativet uppifrån botten)

Du måste ange dina e-postinställningar till höger:

SMTP-serveradressen - den är unik beroende på vilken e-postleverantör du använder. Till exempel smtp.mail.yahoo.com:465 för Yahoo-adresser. Du kan hitta din leverantörs SMTP-serveradress från deras kundtjänst, webbplats och oftast enklast genom att söka på Google

SMTP-användare och lösenord - detta är ditt användarnamn och lösenord för ditt e-postkonto. (FXCM kan inte komma åt ditt användarnamn och lösenord för e-post från detta.)

Använd säker anslutning - ändra detta till False om inte din leverantör säger åt dig att göra något annat

From address and Default e-mail address - detta är din fullständiga e-postadress för både

Gmail - E-postvarningar för Trading Station

  1. Först loggar du in på den Gmail-adress som du planerar att använda för e-postvarningar från www.gmail.com

  2. Därefter laddar du den här länken: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

  3. Klicka på cirkeln bredvid Turn on (eller se till att den redan är markerad). Detta måste vara aktiverat, annars fungerar inte varningarna

  4. Om du på det Gmail-konto som du använder för varningen har aktiverat 2-stegsautentisering, stäng av den. (https://support.google.com/accounts/answer/1064203?hl=en). Om 2-stegsautentisering är aktiverad kommer varningarna inte att fungera.

  5. Gå tillbaka till Trading Station och konfigurera din e-postadress igen, men

använda följande instruktioner specifikt

A) Öppna Marketscope

B)Gå till File>Options

C)Längst ner i den vänstra menyn där,

klicka på "Strategies Options" (Strategialternativ)

D)Ändra sedan SMTP på högermenyn

Serveradress till: smtp.gmail.com:465

E) Ändra SMTP-användare till din fullständiga gmail-adress (youremail@gmail.com)

F) Ändra SMTP-lösenordet till det lösenord som du använder för ovanstående Gmail-adress

G) Ändra Använd säker anslutning (SSL) till Ja

H) Ändra Från-adressen till din fullständiga gmail-adress (youremail@gmail.com)

I) Ändra Standard e-postadress till din fullständiga gmail-adress (youremail@gmail.com)

J)Klicka på OK-knappen längst ner i popup-fönstret Alternativ

*När du har gjort ovanstående, se förstås till att aktivera e-postalternativet på själva varningen eller strategin - om du vill få en e-postnotifiering om en strategi eller en varningshändelse, ställ in "Skicka e-post" till Ja i varningens eller strategins Notifieringsparametrar, och skriv in din fullständiga gmail-adress (youremail@gmail.com) bredvid rutan E-postadress. Mer specifika instruktioner och ett exempel finns under nummer 1 högst upp i den här artikeln.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}