Hur kan vi hjälpa till?

Vad är en Close Range-order och hur placerar jag den?

En Close Range-order fungerar precis som en Close Market-order med den extra fördelen att handlare kan ange ett "acceptabelt" intervall där de vill bli fyllda. Close range-ordrar är idealiska för att begränsa negativ glidning.

För att placera en Close Range-order i Trading Station följer du stegen nedan:

  1. På fliken Sammanfattning högerklickar du på den önskade symbolen som du vill stänga.

  2. Välj Stäng position.

  3. I menyn Stäng position väljer du Order Type som Market Range.

  4. Ange ett önskat intervall som är större än 0.

  5. I Time in Force väljer du antingen IOC eller FOK.

  6. Klicka på OK

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}