Våra priser kommer att vara vår objektiva syn på de bud och erbjudanden som är tillgängliga för marknadsaktörer som är oberoende av varandra när det gäller transaktioner av normal marknadsstorlek, och det är det viktigaste sättet för oss att se…