Hur kan vi hjälpa till?

Varför stämmer inte priset för mitt handelsutförande överens med vad jag ser på diagrammet?

Tiderna på ditt FXCM-utdrag är i UTC. Du kan ändra tidszonen på dina diagram till UTC genom att klicka på System, Alternativ och Allmän handel. Redigera rullgardinsmenyn "Time Zone" till "UTC" och klicka på Apply. Marketscope-diagrammen visar som standard "budet" som är försäljningspriset. Om du vill se inköpspriset kan du klicka på ikonen "Ask" i diagramverktygsfältet. Observera att om du stänger en säljposition måste du referera till säljpriset.

På vissa instrument kan det finnas olika nivåer av tillgänglig likviditet och priserna på diagrammen visar de köp- och säljpriser som FXCM skapar. Om likviditeten till det bästa tillgängliga priset är uttömd kommer en order att fyllas till nästa bästa tillgängliga pris som kanske inte visas på diagrammen. Diagrampriset kommer att uppdateras när nästa nya pris tas emot. Detta är relativt sällsynt och är mer troligt att inträffa under illikvida marknadsförhållanden som nyhetsmeddelanden och vid handel med exotiska valutapar.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}