Hur kan vi hjälpa till?

Det fanns ett gap på marknaden och jag förlorade mer än min stop loss. Hur kunde detta hända och kommer jag att få pengarna tillbaka?

Det kan förekomma en kraftig ökning av marknadsrörelsen efter ett nyhetsmeddelande eller till och med mellan marknadens stängning och återöppning, vilket kan ha en betydande inverkan på utförandet av en pågående order. Kunderna bör informeras om de risker som är förknippade med marknadsvolatilitet, särskilt nära ett viktigt offentliggörande eller under helgen. FXCM erbjuder både positiv och negativ slippage. Under ett gap på marknaden kan du förlora mer än ditt ursprungliga stopp, men tänk på att affären stängdes till bästa möjliga kurs. Detta gäller även när det finns en marknadsgap och du vann mer än ditt initiala limitmål.

För mer information om detta besök Transparens i utförandet

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}