Hur kan vi hjälpa till?

Finns det en maximal orderstorlek per handelsbiljett?

FXCM har inga gränser för maximala orderstorlekar men det finns en maximal gräns per biljett. Trading Station-plattformen tillåter orderstorlekar på upp till 50 miljoner per handel för forexpositioner. En näringsidkare har möjlighet att handla inkrementella storlekar av 50 miljoner biljett. För CFD-produkter hänvisas till vår CFD-guide för maximala orderstorlekar.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}