Hur kan vi hjälpa till?

Grunderna för handel

Sida 2 av 2

Marginalkrav uppstår ofta på grund av överbelåning. Att använda mer hävstång kan förstora dina vinster, men det kan också förstora förluster som snabbt tömmer din användbara marginal. Ju mer hävstång du använder, desto snabbare kan dina förluster ackumuleras. Positionsstorleken som…