Hur kan vi hjälpa till?

Kommer jag att debiteras en provision på börshandlade fonder (ETF) CFD:er?

Nej. Alla kostnader är redan inbyggda i spreaden, det finns inga extra eller lägsta provisioner.

Spread * Pip-kostnad * Antal kontrakt = Total transaktionskostnad

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}