Hur kan vi hjälpa till?

Varför skulle jag handla en börshandlad fond (ETF) CFD över att handla den underliggande ETF:en själv?

CFD:er ger handlare många alternativ som de annars inte skulle ha:

CFD:er handlas med hävstång
Detta gör det möjligt för en handlare att kontrollera en stor marknadsposition samtidigt som han använder ett mindre kapital än vad som skulle krävas för att kontrollera en motsvarande position i den underliggande tillgången. Tänk på att hävstång kan öka både dina vinster och förluster avsevärt.

Med ett FXCM CFD-konto har en handlare möjlighet att handla aktier, ETF:er, Forex, aktieindex, råvaror, kryptovalutor allt från samma konto.
För att handla den underliggande marknaden själv måste en handlare vanligtvis ha olika konton, ofta denominerade i flera olika valutor och ofta hos olika mäklare.

Omedelbar uppgörelse
Omedelbar tillgång till vinst vs. att behöva vänta 3 arbetsdagar vid handel med fysiska aktier

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}