Hur kan vi hjälpa till?

Varför uppmuntrar FXCM till lägre hävstångseffekt?

När du använder en för hög hävstångseffekt kan några få förlorande affärer snabbt kompensera många vinnande affärer. För att tydligt se hur detta kan hända kan du tänka på följande exempel.

  • Scenario: Trader A köper 50 partier av USD/JPY medan Trader B köper 5 partier av USD/JPY.

  • Frågor: Vad händer med Trader A:s och Trader B:s kontoinnehav när USD/JPY-priset faller 100 pips mot dem?

  • Svar: Trader A förlorar 41,5 % och Trader B förlorar 4,15 % av sitt eget kapital.

Exempel

 

HANDLARE A

HANDLARE B

 
 

Konto Eget kapital

$10,000

$10,000

 

Nominell handelsstorlek

$500,000 (köper 50, 10K lotter)

$50,000 (köper 5, 10K lotter)

 

Använd hävstångseffekt

50:1 (50 gånger)

5:1 (5 gånger)

 

100 Pip Förlust i dollar

($4,150)

($415)

 

förlust av eget kapital i procent

41.50%

4.15%

 

% av återstående eget kapital

58.50%

95.85%

 

Genom att använda en lägre hävstång minskar handlare B drastiskt dollaruttaget av en förlust på 100 pip.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}